Geselecteerd door Movies That Matter, te zien in het Kijkhuis!Krachtige biopic over de Franse fotografe Camille Lepage, die de eerste jaren van de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek (2013-2019) versloeg. Lepage bleef als een van de weinige journalisten in het land toen de stagnerende, zich voortslepende gewelddadige burgeroorlog 'oninteressant' werd voor westerse nieuwsmedia en nieuwsconsumenten, en de vraag naar haar journalistieke producten dramatisch afnam.
 
Zonder opdrachtgever begint de jonge, ambitieuze Camille als fotojournalist in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ze gelooft dat haar werk een verschil kan maken. Haar ongebreidelde energie brengt haar naar het hart van de oorlog. In de film zijn authentieke oorlogsfoto's van Lepage opgenomen.
 
Na de vertoning gaat Engels-Nederlandse oorlogsjournalist Aernout van Lynden in op de waarde, of het gebrek daaraan, en de ethische dilemma's van oorlogsjournalistiek  Aernout van Lynden versloeg vanuit Libanon de eerste vier jaren van de Libanese Burgeroorlog (1975-1990), en daarna de Iraanse revolutie, de Iran-Irak-oorlog, Afghanistan gedurende de bezetting door de Sovjet-Unie, de Roemeense revolutie, de Golfoorlog (1990-1991), het het conflict in voormalig Joegoslavië (1991 - 1999). Momenteel doceert Van Lynden journalistiek en oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden.  
 

Let op: deze film is Engels ondertiteld. 

------------------------------------------------------

‘Camille' is a powerful biopic of French photojournalist Camille Lepage, who covered the early years of the civil war in the Central African Republic (2013-2019), as one of the few journalists who didn't leave when the ongoing, unresolved war became 'boring' for Western media/news consumers and demand for her freelance contributions dropped dramatically.

Young, ambitious Camille arrives in the Central African Republic as an independent reporter. Full of idealism, she is convinced that her work can make a difference in a seemingly hopeless conflict. Her unbridled energy brings her to the heart of the war. The movie contains photos shot by the real Camille Lepage.

After the screening Anglo-Dutch war journalist Aernout van Lynden will reflect on the uses and abuses and the dilemmas of war journalism. Aernout van Lynden as a war journalist covered the first four years of the Lebanese civil war (1975-1990), the Iranian revolution, the Iran-Iraq war, Afghanistan during the Soviet occupation, the Romanian revolution, the Gulf War of 1990-91 and the conflict in the former Yugoslavia (1991 - 1999). Currently Van Lynden is lecturer journalism and war studies at Leiden University.

Regisseur
Boris Lojkine

Acteurs
Fiacre Bindala, Bruno Todeschini, Grégoire Colin

Genre
special

Duur
90 minuten

Gesproken taal
Frans

Taal ondertiteling
EngelsFilmagenda


KOOP JE TICKETS ONLINE

Online betalen, geen account nodig
Geen wachtrijenVerzekerd van een ticketOveral bestellen