Geselecteerd door Movies that Matter festival, te zien in het Kijkhuis!Drie jaar lang volgde Tsjechisch regisseur Jan Gebert de extremistische nationalistische militie 'Slowaakse Rekruten'. De leden zijn voor het Slavische volk, voor Poetin en sterke leiders in het algemeen, tegen moslims, vluchtelingen en 'snowflakes' en andere verraders van de natie. Weekenden worden gebruikt voor militaire oefeningen, zij het met nepwapens. Geregeld marcheren de jongere en iets oudere mannen door hun provinciestadje. Sommige stadsgenoten zijn bezorgd. De overheid grijpt niet in zolang de Slowaakse Rekruten zich aan de wet houden. Maar is het allemaal wel zo zorgwekkend? Sommige militieleden wonen nog bij hun ouders, een enkeling is schuchter, en leider Peter pas negentien jaar oud als de documentaire begint. Door zijn registrerende, niet-oordelende stijl werpt Gebert de kijker op zichzelf terug in het beantwoorden van deze vraag.
  
Commentaar na afloop geven Katarina Galisinova en dr. Jasmijn Rana. Galisinova groeide op in de stad waarin de Slowaakse Rekruten, de in de documentaire gevolgde militie, actief is. Ze heeft zich verdiept in hun ideologie. Daarnaast is ze documentair fotograaf en rondt de master mediastudies af aan de Universiteit Leiden. Galisinova zal eveneens ingaan op de door regisseur Gebert gebruikte strategieën bij het maken en monteren van zijn documentaire. Jasmijn Rana is universitair docent culturele antropologie aan de Universiteit Leiden. Een van haar interesses is gender. Rana zal becommentariëren hoe de Slowaakse Rekruten, naast of wellicht als onderdeel van nationalistische missie, een bepaalde vorm van mannelijkheid vormgeven en propageren.

De ondertiteling van de film en het gesprek na afloop zijn in het Engels.
 
----------------------------------------

Monday May 13th Movies That Matter on Tour Leiden will screen 'When The War Comes' (2018). For three years Czech director Jan Gebert (1981) followed the Slovak Recruits, an extremist Slovakian paramilitary group. Founder Peter Švrček, in his early twenties, and a drill instructor train their troups in the weekends, preparing for the war to come. They use fake weapons, however. At times the Slovak Recruits march through the city. Ideologically, they combine love for the Slavic peoples with hatred for those conceived to be its enemies: non-Western migrants/refugees and internal traitors (the term 'snowflakes' is dropped). They are pro-Putin and friendly towards the pro-Putin bikers club The Nightwolves. Some fellow Slovaks are concerned about their activities and ideas. But as long as Peter and his helpers don’t break any laws, the government won’t intervene. And then again, is it all that serious or even dangerous? Many recruits still live at their parents' home...

Guests after the screening are Katarina Galisinova and dr. Jasmijn Rana. Galisinova grew up in the city in which the Slovak Recruits, the militia that is portrayed in the documentary, are active. She has done research into their ideology. Next to this local and personal knowledge, Galisinova is knowledgeable about documentary film and photography. She is a documentary photographer and currently finishes her Master in Media Studies: Film and Photographic Studies at Leiden University. Galisinova will also reflect on the strategies used by director Gebert in his documentary, the so-called 'ethics of representation'. Jasmijn Rana is assistant professor at the department of cultural anthropology at Leiden University. She is interested, amongst other topics, in gender. Rana will comment on the way the Slovak Recruits perform and propagate a certain form of masculinity, unwittingly or perhaps as part of their nationalistic mission.
Regisseur
Jan Gebert

Acteurs


Genre
special

Duur
76 minuten

Taal ondertiteling
EnglishFilmagenda


KOOP JE TICKETS ONLINE

Online betalen, geen account nodig
Geen wachtrijenVerzekerd van een ticketOveral bestellen