Geselecteerd door Movies That Matter, te zien in het Kijkhuis.Het werken met arrestatiequota werd het politiekorps van New York (NYPD) in 2010 verboden. Toch is het nog steeds de norm. Politieagenten worden geprest ‘voldoende’ arrestaties binnen te halen. Zo genereren ze inkomsten voor New York. Het gevolg is arrestaties van allerlei onschuldige mensen. In de praktijk gaat dit gelijk op met etnisch profileren en geweld. Agenten die niet meewerken, dreigen hun baan te verliezen.

Twaalf agenten, alle afkomstig uit minderheidsgroepen, binden niettemin de strijd aan. De prijswinnende documentaire 'Crime + Punishment' (2018) van Stephen Maing volgt hun gedurende vier moeizame jaren. Ze worden dwarsgezeten en gepest; promoties blijven uit. Toch zetten ze door en lukt het ze om aandacht te krijgen voor hun zaak. Maar of het voldoende is?
 
Na afloop van de film prikkelt Jair Schalkwijk van Control Alt Delete de gewetens van de bezoekers. Hij vertaalt het onderwerp van de documentaire naar de Nederlandse situatie. Het Nederlandse politiekorps probeert al decennia meer divers te worden, vooralsnog met onvoldoende resultaat. Beschuldigingen van etnisch profileren houden aan. Een actuele, ook Leidse, zaak is agent Fatima Aboulouafa. Aboulouafa is momenteel officieel nog verbonden aan het Leidse politieteam. Ze was klokkenluidster over misstanden op een Haags politiebureau en verwijt de politieleiding gebrek aan leiderschap in het aanpakken van discriminatoir gedrag door agenten. Aboulouafa zit momenteel thuis, in afwachting van overplaatsing.
 
Control Alt Delete voert al jarenlang campagne tegen etnisch profileren door de Nederlandse politie. Het heeft meetinstrumenten gepromoot, praktijktests gedaan, events en debatten georganiseerd, films gemaakt, verbetervoorstellen aangedragen, en gelobbyd en partners gezocht bij de politie en politici. Control Alt Delete heeft contact met kritische agenten binnen de Nederlandse politie die hun ervaringen delen. Ook trekt Control Alt Delete geregeld samen op met Amnesty International.
 
-------------------------------------------
 
Although arrest quotas have been prohibited since 2010, New York Police Department (NYPD) police officers are still expected to meet a certain standard by making ‘enough’ arrests. In order to do so they are forced to arrest all sorts of innocent people. In practice this leads to ethnic profiling and violence. Any officer who does not go along with these practices runs the risk of losing his or her job. Twelve minority officers face this challenge. 
 
The award winning documentary 'Crime + Punishment' (2018) by director Stephen Maing observes the efforts of these twelve officers to expose the injustices within the department over the course of four years. Obstructed at every turn, bullied and held back from promotion, they persist and manage to attract attention to their cause.

After the screening Jair Schalkwijk of Control Alt Delete (CAD) will tickle the consiences of the audience members on this topic, applied to the Dutch situation. The Dutch police force is still not very diverse, after decades of officially trying. Accusations of ethnic profiling won't go away. An actual case is police woman Fatima Aboulouafa, officially still stationed at the Leiden police force, who blew the whistle about structural misbehaviour in a The Hague police station, also complaining about failing leadership at the top. Aboulouafa is currently suspended and awaiting transfer to another job.
 
CAD has been campaigning for years against racial profiling. It has promoted measures and measuring instruments, organized events, produced films, done situation tests, and lobbied within the police force and politicians to create allies. It has worked closely with organizations like Amnesty International.
Regisseur
Stephen Maing

Acteurs


Genre
special

Duur
112 minuten

Gesproken taal
Engels

Taal ondertiteling
NederlandsFilmagenda


KOOP JE TICKETS ONLINE

Online betalen, geen account nodig
Geen wachtrijenVerzekerd van een ticketOveral bestellen