Geselecteerd door Movies that Matter festival, te zien in het Kijkhuis!Boeren in Kenia ondervinden de gevolgen van klimaatverandering rechtstreeks. De ondernemende Kisilu Musya zit niet bij de pakken neer. Met het planten van bomen probeert hij de schadelijke gevolgen van de verminderde regenval tegen te gaan. Via zijn contact met de Noorse documentairemaakster Julia Dahr krijgt hij min of meer per toeval de beschikking over een motor. Hiermee trekt hij rond als een regionale aanjager van verandering. Een offer voor de goede zaak, want Kisilu's eigen boerenbedrijfje lijdt eronder en bijna alle boeren zijn al arm. Door zijn inzet en via zijn bekendheid wordt Musya uitgenodigd als vertegenwoordiger van Afrikaanse boeren op droog land op de VN Klimaatconferentie in Parijs in 2015. Die uitnodiging sluit goed aan op de ontwikkeling die Musya's denken inmiddels heeft doorgemaakt. Klimaatverandering kan volgens hem alleen gezamenlijk internationaal worden aangepakt. In het vertrouwen gelijkgestemden te zullen ontmoeten reist hij af naar Parijs.
 
In deze intieme documentaire leert de kijker Kisilu en zijn gezin van nabij kennen, en beziet klimaatverandering door de ogen van een boer in Kenia. Maar de culminatie van de documentaire in Musya's deelname aan de VN-klimaatconferentie in Parijs trekt het onderwerp alsnog breed. Op die internationale context zal zich het nagesprek (30 minuten) richten. Twee jonge intellectuelen adresseren de kwestie van de rechtvaardige internationale verdeling van verantwoordelijkheden/lasten voor het beperken van de schade van klimaatverandering en voor de verduurzaming van de economie, inclusief wat wij burgers kunnen/horen te doen. 

De gasten zijn:

  • Tim Meijers, universitair docent filosofie aan de Universiteit Leiden, maar ook betrokken bij het project Fair Limits aan de Universiteit Utrecht. Meijers interesseert zich op het doordenken van de consequenties van het poneren van de universele gelijkheid van mensen, en past dit onder andere toe op duurzaamheid.
  • Petra van der Kooij is wetenschapper, gespecialiseerd in menselijke ecologie. Ze werkt nu aan haar dissertatie bij het Fair Limits-project. Voor De Helling, een uitgave van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, voerde ze vorig jaar een reeks gesprekken met wetenschappers rond het Antropoceen.


De voertaal is Engels.    

- - -
Farmers in Kenia experience the consequences of climate change in their daily lives. Enterprising farmer Kisulu Musya tries his best to counter them by planting trees. His contact with Norwegian documentarymaker Julia Dahr leads to his becoming owner of a motorbike. He uses the bike to travel the region and spread his gospel to fellow small farmers. His endeavor comes with a sacrifice: his own small farming business suffers, and almost all farmers already are poor. Musya's efforts also lead to an invitation to attend the UN Climate Conference in Paris in 2015, as a representative of African farmers on arid land. The invitation matches the development of Musya's thinking. He has become convinced that the only solution to climate change is a joint international effort. Expecting to meet soulmates he takes the plane to France.
 
In this intimate documentary the viewer gets to know Kisilu and his family from close up, and gets to see climate change from the perspective of a small African farmer. But the culmination in Musya's attending the UN Climate Conference in Paris suddenly broadens the perpective to the international level. This international level will be the focus of the discussion after the screening (30 minutes). Two young intellectuals will addres the topic of a just division of responsibilities for, and burden of, diminishing the negative effects of, climate change and for promoting a sustainable economy, including what individual citizens can or ought to do. 
 
Our guests are:
  • Tim Meijers, lecturer in philosophy at University Leiden and also participating in the Fair Limits project of Utrecht University. Meijers likes to reflect on the consequences on a global level of positing the equality of all human beings. Sustainability is one of the fields in which he tries to give his thinking an empirical footing.
  • Petra van der Kooij is an interdisciplinary scientist, with a master in human ecology. Currently she is working on her PhD at the Fair Limits-project. Last year Van der Kooij interviewed a number of scientists for De Helling, a periodical of the Scientific Council of Dutch political party GroenLinks, on the topic of the Anthropocene.
The conversation will be in English. 
Regisseur
Julia Dahr

Acteurs


Genre
special

Duur
87 minuten

Taal ondertiteling
EngelsFilmagenda


KOOP JE TICKETS ONLINE

Online betalen, geen account nodig
Geen wachtrijenVerzekerd van een ticketOveral bestellen